این روزها

 

این روزهـــا فقط کــافیه کمــی حضور نداشته باشـــی،

فرامــوشـت نمی کـــــــنن ،

بلــــــکه برات یه جایـــــگزین انتـخاب میـکنن که ســرگرم بشــن...

بعد تــو دلشــون میــگن گــور باباش که نیـــست ...

 

/ 0 نظر / 16 بازدید