# روزگارمن

به یاد بابای مهربونم

دلتنگی... بیادتمیفتم هرجا که میرم با یادت آروم میگیرم یادت میفتم هرلحظه همیشه این جای خالی هرگزپرنمیشه یادتواینجاست کنارمن یادی که هرگزازذهنم دورنمیشه ازوقتی رفتی شکستم ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 10 بازدید