نامگذاری خیابانها (آجودانیه)

آجودانیه
آجودانیه در شرق نیاوران قرار دارد و تا اقدسیه ادامه پیدا می‌کند. آجودانیه متعلق به رضاخان اقبال السلطنه وزیر ناصرالدین شاه بوده، او ابتدا آجودان مخصوص شاه بوده است.

/ 0 نظر / 15 بازدید