بدرود


 

من و از من نرنجونم

ازین دنیا نترسونم

تمام دلخوشیهامو

به آغوش تــــو مدیونم

اگه دلسوخته ای عاشق! مثل برگی نسوزونم

من و دریاب که دلتنگم! مدارا کن که ویرونم

نیاد روزی که کم باشم! از این دوسایه رو دیوار

به این زودی نگو دیره من و دست خدا نسپار

یه جایی تــــوی قلبت هست

که روزی خونه من بود

به این زودی نگو دیره

به این زودی نگو بدرود

.

.

.

پر از احساس آزادی نشسته کنج زندونم

یه بغض کهنه که انگار میونه ابر و بارونم

وجودم بی تــــو یخ بسته

بی تو
سردم! زمستونم


من و مثل همون روزا با آغوشت بپوشونم

یه جایی تــــوی قلبت هست

که روزی خونه من بود

به این زودی نگو دیره

به این زودی نگو بدرود

/ 2 نظر / 11 بازدید
آذین

منم عاشق این آهنگم [بغل][گل][گل]

آذین

دندونم امروز کشیدم درد دارم هستم گرفتاری عزیز