من

رفته بودم یه مراسمی

طبق معمول همسر نیومد ومن تنهابودم

هم خوب بود

هم بد.....

من به این فکر کردم که ایا بودن همسرم برام خوبه؟

آیا باید فقط به این فکر کنم که عشق بین ما کافیه؟

آیا نباید ازش جداشم؟

آیا ادامه این وضع برام  بد نیست؟

آیا این درسته که بخاطرش از همه چیز بگذرم؟

تواون مراسم فهمیدم که من خیلی از زندگی عقب افتادم

اونای که در بچگی اصلا برام مهم نبودن و خیلی سطح پایین بودن

حالا خیلی از من بهتر زندگی میکنن

من حتی مادر هم نشدم

اما ...

 

/ 2 نظر / 18 بازدید
غزل

بنی عزیزم خوبی؟؟، خیلی نسبت به وضع زندگیت کنجکاو شدم همش تو ابهام حرف میزنی....

زن شاد...

سلام اجی خدایش سوالای خوووبی بود ..... اوووف به دلم ...