اربعین

 

 

اربعین»، نگاهى مجدد به «عاشورا»ست.

امروز، روز خون گریستن دلها، و اشک ریختن دیده هاست.

امروز، اربعین است ... یادآور شورِ عاشورایى حسین و حسینیان. و احیاگر درسهاى عاشورا!

/ 0 نظر / 4 بازدید