زندگی کن

 

زندگی کن به شیوه خودت ... با قوانین خودت ... !!!
مردم دلشان می خواهد موضوعی برای گفتگو داشته باشند ...
برایشان فرقی نمی کند چگونه هستی ...
چه خوب ... چه بد ... موضوع صحبتشان خواهی شد !!!!
پس زندگی کن به شیوه خودت ...
چه خوب ...
چه بد ...

/ 1 نظر / 5 بازدید
فرشته

ببخشید با اجازه شما از مطالبتون کپی گرفتم بسیار زیبا بودن