یادی از گذشته ها

 

داشتم تو اینترنت میگشتم این عکس رو دیدم

یادیه خاطره افتادم که اتفاقاچندروزپیش داشتم برای همسر تعریف میکردم

مامانم رمان کلیدراز نوشته های آقای دولت آبادی رو خونده بود خیلی تحت تاثیرقرارگرفته بود

آنقدر که یادم ما از مدرسه برمیگشتیم وبرامون از گل محمد و مارال تعریف میکرد

و ماهم منتظر میشدیم تا مامان بخونه و برای ما تعریف کنه

انگارکه من هم اون رمان رو خوندم

زنگ زدیم به ناشرش و رفتیم دفتر ناشر و این عکس رو دیدیم

نیدونم با نویسنده حرف زدیم یا نه ؟

یادم نیست

انقدراز دیدن عکس گل محمد تو اون حال متاثرشده بودم که نگو

بهرحال یادش بخیر

/ 0 نظر / 15 بازدید