امروزمن

فردااربعین , چهلمین روزشهادت امام حسین (ع) ویارانش وفادارشونه

خیلی دلم میخواد واسه پدرو مادرم نذری بدم اما حال خوشی ندارم

اگه تافردابهتر بشم درست میکنم همه چیز آماده دارم

دلم واسه بابا ومامانم تنگ شده

دیشب خوابشون رو دیدم بازم هواشون رو کردم

میدونید یه لحظه های توزندگی هست که فقط فقط دلت آغوش بابات رومیخواد

هیچکس نمیتونه درکت کنه ناراحت

یه حرفهای هست که فقط فقط با مادرمیشه گفت

هیچکس نمیتونه حرفت رو بفهمه ناراحت

امروزهم ازاون روزهاست ....

 

/ 0 نظر / 4 بازدید