5 حسرت

نخستین حسرت = کاش جسارت اش را داشتم اون جوری زندگی می کردم که می خواستم ، نه اونجوری که دیگران ازم توقع داشتند

حسرت دوم = کاش این قدر سخت کار نمی کردم

حسرت سوم = کاش شجاعتش را داشتم که احساساتم را با صدای بلند بگم .

حسرت چهارم = کاش رابطه هایم با دوستانم را حفظ می کردم .

حسرت پنجم = کاش شادتر می بودم

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
گلفام

عزیزم به این فکر کن که چی داری نه به نداشته هات

غزل

بني عزيزم تمام حرف دلمو زدي عزيزممممممممم ..............اي كاش