درددل

دلم خیلی گرفته

من هرکاری میکنم  نتیجه نمیدم

میدونید دلم گرفته فقط میخوام بنویسم

شاید حرفهای بیخودبزنم

اما فقط میخوام بنویسم دلم خیلی پره

از همه چیز درزندگی گذشتم واسه یه نفراما اون نمیفهمه

نمیخواد بفهمه

تحقیرمیکنه

من باید همش تحمل کنم

می باید همش گذشت کنم

واسه چی ؟؟؟؟

آخه یه زن چقدر تحمل داره ؟/

چقدر تحمل ؟؟؟؟؟؟؟

شب عیدی ببین باز مشکل دارم

دلم میخواد برم یه جا که هیشکی نباشه

تنها تنها تنها

از همه خسته شدم

کاش جرات داشتم این بند رو از زندگیم جدامیکردم

کاش میشد یه زن بره یه جای دوروتنها زندگی کنم

تنهای تنها

اما سخته

خیلی سخت

کاش مرگ  می رسید

کاش مرگ به همه این مشکلات پایان میداد

کاش حماقت دوران جوانی با مرگ پایان می یافت

دیگه از این روزهای پراز حماقت خسته هستم

پراز تنهایی

پراز .............

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید