دوستتدارم

 

یگذار هر کسی هر چه دوست دارد بگوید..

مهم اینست که تو دردانه ی منی..
و من از تمام خوبی های دنیا فقط و فقط تو را میخواهم..♥
گر چه نه اسمت کنار اسم من..

نه سقفت هم سقف من ...
نه دستت در دست من است...

/ 0 نظر / 16 بازدید