آدم برفی

 

آدم برفی هم که باشی
دلت میخواد کسی در آغوشت بگیره
دلت میخواد یک نفر کنارت باشه
تا گرمت کنه
تا آرومت کنه
مهم نیست آب شدن
نیست شدن.....!

 

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
تنهایی

الهی[بغل]

همدرد

مثل کبریت کشیدن در باد زندگی دشوار است.... من خلاف جهت آب شنا کردن را، مثل یک معجزه باور دارم.... آخرین دانه کبریتم را می کشم در این باد...... هر چه باداباد