یه مادرایرانی...

 

فقط یه مـــادر ایرانی

درباره زندگی دخترش میگه:
شوهرش خیلی خوبه.. همش میبرتش مسافرت و تو خونه هم خیلی کمکش میکنه.. حتی پوشک بچه را هم خودش عوض میکنه ، دخترم خوشبخت شد واقعا..!

درباره زندگی پسرش میگه:
بیچاره هر چی پول در میاره باید خرج سفرهای خانم کنه..!
از سر کار هم که خسته میاد خونه, خانمش کلی ازش کار میکشه حتی زورش میاد پوشک بچشو خودش عوض کنه، پسرم بد بخت شد واقعا...!!

 نیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخند

/ 1 نظر / 17 بازدید