کنکور

سلام به هرکسی که این رومیخونه

من امروز کنکور کارشماسی ارشد داشتم

خیلی ناراحتم چون کم مطالعه داشتم

چقدر هم بی برنامه برگزار شد

باید راس ساعت 15 شروع میشد که سوال ها نرسیده بود وحدود یه ربع دیرتر شروع شد

بعد شوهرم که اومد دنبالم دیررسید ومجبور شدم با اتوبوس برگردم نزدیک خونه رسید ورفتیم غذا خوردیم خوب بود وخوش گدشت

/ 0 نظر / 6 بازدید