سال نو مبارک

سلام به دوستان قدیمی

من برگشتم

تنهایی اذیتم می کنه

دوباره اومدم تا اینجاباشم

خیلی تغییرات بوجوداومده

الان دریک کارخوب دارم اماپرازاسترس وخستگی

یک ترم از دانشگاهم گذشته والان ترم دوهستم

ترم پیش خیلی برام سخت بود

همسرم مثل همیشه گرفتاره

بهرحال بیشتربهتون سرمیزنم

عیدتون مبارک

/ 1 نظر / 59 بازدید