بجه بودیم....

 

بچه بودیم از آسمون بارون می اومد ...

 بزرگ شدیم از چشامون می آد ...

بچه بودیم همه چشای خیسمون رو می دیدن

...
بزرگ شدیم هیچکی نمی بینه ...

 بچه بودیم تو جمع گریه می کردیم .

..
بزرگ شدیم تو خلوت ...

بچه بودیم راحت دلمون نمی شکست

...
بزرگ شدیم خیلی آسون دلمون می شکنه ...

بچه بودیم همه رو ده تا دوس داشتیم .

..
بزرگ که شدیم بعضیا رو هیچی ، بعضیا رو کم و بعضیا رو بی نهایت دوس داریم ...

بچه که بودیم اگه با کسی دعوا می کردیم یک ساعت بعد از
یادمون می رفت .

..
بزرگ که شدیم گاهی دعواهامون سالها تو

 یادمون مونده و آشتی نمی کنیم...

بچه که بودیم ، بچه بودیم .

..
بزرگ که شدیم ، بزرگ که نشدیم هیـــچ ...

دیگه همون بچـــه هم نیستیم

/ 0 نظر / 21 بازدید