یه روزخوب

امروز صبح با برادرم رفته بودم بیرون از تهران یه کارخونه واسه مصاحبه

خوب بود

امابهترش این بودکه بمن خیلی خوش گذشت کناربرادرم

کلی خندیدیم

هوای بارونی وبرفی بود یه جا نزدیک بود گیر کنیم تو گل ولای

کلی خندیدم

جای همه خالی

بابرادرم بمن خیلی خوش میگذره

خدا بهش سلامتی وسعادت بده من که واسه اش میمیرم

از خدابخاطرامروز متشکرم 

   تشویق  تشویق  تشویق   تشویق  تشویق  تشویق  تشویق

/ 0 نظر / 16 بازدید