برای همسرعزیزم

 

مینویسم از تو و برای تو

بدون هراس از خوانده شدن

بگذار همه بدانند

مینویسم برای تو

برای تویی که بودنت را

نه چشمانم می بیند

نه گوشهایم می شنود

و نه دستانم لمس می کند

تنها با شعفی صادقانه

با دلم احساست می کنم

مهربان همیشگی من

صاحب نوشته های من

تک سوار دلم

اگر باشی می مانم

اگر بگویی اوج می گیرم

اگر بمانی قربانی بودنت می شوم

تو فقط:

بیا...

بگو...

بمان...

 

/ 0 نظر / 19 بازدید