تقدبم به بابای سفر کردم

 

پدر دستای گرمت چرا سرده ؟؟؟....

پدر چرا چراغ خونمون دیگه خاموشه؟؟....

پدر نوازشم کن اگه بیداری....

تو
گفتی تا که هستم امنیت داری....

پدرم صبرم تمومه نگو رفتی....

ببین تو آخرین سفر منو تنهام گذاشتی...

پدر جونم پدر عمرم پدر سالار خونه

 پدر رفتی سفرت تا ابد یادم می مونه....

پدر صدام بزن صداتو می خوام

 پدر نفس بکش هواتو می خوام....

هنوز چشمای من باور نداره

 که باباست، داره اشکم رو در میاره...

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید