تنهایی من

تنهایی هم در بزرگیه

ازصبح که بیدارشدم هرکاری بگین کردم اما حیف که بازم حوصله ام سررفته

ظرف شستم

باقالی پختم

خیاطی کردم

اتو کردم

ماشین لباسشویی روشن کردم

صد دفعه اومدم به وب سرزدم

هی رفتم تووبلاگ دوستام سر زدم

هی این ور و اونور چرخیدم

اما حیف که بی حوصله تر شدم

فایده ای نداره ونداشته

چیکارکنم ؟

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
a

سلام عزیزم چی شده ...چرا دوست خوبم ناراحتی عزیزم سعی کن یک برنامه هدف دار تو زندگیت قرار بدی بلند مدت یا کوتاه مدت اینجوری حوصله ات هم سر نمی ره دوست داشتی بهم ایمیل بزن بیشتر