یادم باشد

 

یادم باشهبه سلام ها دل نبندم

و از خداحافظی ها غمگین نشم،

 

یادم باشه بایدعادت کنم

به تکراریکنواخت روزگار،

 

یادم باشهاگه با دروغ و خیانت

و دورنگی فریبم دادن،صادق و روراست بمونم،

 

یادم باشه روی چهره ی غمگینم یه نقاب شاد

با لبخند بذارم تا کسی نفهمه

پشت این چهره چی میگذره،

 

یادم باشه به هیچکس و هیچ چیز اعتماد نکنم

و هیچ حرف قشنگی رو باور نداشته باشم،

 

/ 0 نظر / 17 بازدید