عاشقترم کردی

 

تو این دنیای آرومی که میبینی

فقط آغوش تو هر لحظه کم
دارم

همش دلتنگتم با اینکه اینجایی

نمیخوام لحظه ای چشم از تو
بردارم

تو با یک بوسه دستاتو به
من میدی

که احساسی من از حس تو
میگیرم

همه دنیامو من پای تو
میریزم

نباشی بی تو از این زندگی
سیرم

منو با بوسه ای عاشقترم
کردی

نمیدونی چه سخته زندگی
بیتو

تو تصویر تمام ارزوهامی

یه وقت از من نگیری
ارزوهامو

نمیخوام لحظه ای چشم از تو
بردارم

نمیخوامو تو میدونی
نمیتونم

چه دنیای قشنگی باتو
میسازم

تا آخرین نفسهام با تو
میمونم

یه رویای قشنگو دیدنی میشه

اگه ما زیر سقف خونه تنها
شیم

تو زیبایی این دنیای ارومی

نمیخوام لحظه ای از هم جدا
باشیم

/ 1 نظر / 11 بازدید