مال تونیست..

 

همیشه که نه !
ولی گاهـــــــی ..میان بودن و خواستن فاصله ایست ...
وقت هایی هست که کسی را با تمام وجود می خواهی.....
حتی به خاطرش نفس میکشی...
زندگی میکنی...
دنیا برایت زیبا می شود
اما....
بودنت در کنارش جایز نیست .....
و این خواستن همان آرزو و یا رویایی اشتباه است....
چون...
... "او" مال تو نیست.....

/ 0 نظر / 16 بازدید