فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
ویکیو ، سرویس جستجو در اینترنتفونت زيبا ساز
دلتنگی - دختری سرکش که شکست ...!!!

 
 
 
دلتنگی
ساعت ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٢ دی ۱۳٩۱ : توسط : بنفشه

 

هزآر بآر ، از حوالی ِ گریهـ گذشتمـــــ
یکــ بآر همـــ نپرسیدی
زیر ّ اینهمهـ بآرآن چهـ میکنی ؟ ....

 

بَعضـــی اَشــکهــــا هَستَند بــــی دَلیل
بــــی بَهانـِـــه
یــِـک دَفعــِــه ای
نِصفـــــِـــــــ شَبــــی
عـَـجیب، آدَم را آرام مـیکُنَند . .

سکــــوت و صبـــوری ام را...
به حساب ضعف و بی کسی ام نگذار...
دلم به چیزهایی پای بند است..
که تـــــو یادت نمی آید......