فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
ویکیو ، سرویس جستجو در اینترنتفونت زيبا ساز
قضاوت - دختری سرکش که شکست ...!!!

 
 
 
قضاوت
ساعت ۳:۱۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢ : توسط : بنفشه

 

این که بدانی در راه درستی هستی یک چیز است
و این که فکر کنی راه درست فقط همین است یک چیز دیگر.هرگز نمیتوانیم درباره ی زندگی
دیگران قضاوت کنیم.چون هر کس رنج ها و وانهادگی های خودش را دارد.

پائلو کوئلیو - کنار رود پیدرا نشستم و گریستم